Studier

Her kommer det en kort intro om studier i Kristiansund.

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde er den største forsknings- og utdanningsinstitusjonen i Campus Kristiansund-samarbeidet. Høgskolen har to campus, i Molde og Kristiansund. Ved Campus Kristiansund tilbys blant annet studier innen logistikk og helse- og sosialfag. 

Studerere på CKSU?

Studerere på CKSU?

Dette er en ingress