Om prosjektet

Dette er en ingresstekst

Felles miljø for hav og helse - og mer til

Campus Kristiansund (CKSU) er et felles kunnskapsmiljø for høyere utdanning, forskning og innovasjon på Nordmøre. Prosjektet vokser nå fram midt i sentrum av Kristiansund, med sjøen som nærmeste nabo, og hav og helse som viktige fagområder

 

Sammen er vi sterkere

Campus Kristiansund bygger på de kompetansemiljøene vi allerede har i regionen, men knytter dem tettere sammen slik at alle får større kraft til å vokse. På campus samles høg- og fagskoletilbud, forsknings- og innovasjonsmiljø, og offentlige og private virksomheter som er opptatt av innovasjon og utvikling. Her kan de dele på infrastruktur og fasiliteter.

Best på noe framfor middels på mye

Vi fokuserer på de fagområdene hvor det er lokalt og regionalt potensial til å ta en nasjonal posisjon. Campus Kristiansund skal med andre ord ikke først og fremst dekke alle regionale behov, men heller dekke nasjonale behov på utvalgte områder, og rekruttere studenter og ferdigutdannet kompetanse fra hele Norge. Slik skapes det et felles tyngdepunkt for utvikling.

Kunnskap vokser når den deles

Vi ønsker å dele kunnskap på tvers av fag, for å finne ny viten og nye koblinger. Sammen forstår vi mer! Vi ønsker tettere samarbeid mellom arbeidslivet og forsknings- og utdanningsmiljøene. Det vil gi studenter helt andre muligheter for å bygge nettverk og være med på spennende prosjekter, og arbeidslivet bedre tilgang til nyutdannet kompetanse.

Samfunnsoppdraget

Campus Kristiansund er også et felles samfunnsløft, som har støtte på alle politiske nivå fra kommunestyre via fylkesting til regjering, og der Møre og Romsdal fylkeskommune, kommuner, Høgskolen i Molde, regionale forskningsaktører og lokale bedrifter er med og bidrar med faglige byggeklosser og ulike ressurser. Møre og Romsdal fylkeskommune koordinerer dette samarbeidet.

Campus på kaikanten

Det fysiske Campus Kristiansund skapes av Devoldholmen Utvikling, og første byggetrinn skal stå ferdig mot slutten av 2023. Løsningene skapes i tett dialog mellom utbyggere og de ulike fagmiljøene, slik at vi får arkitektur som legger til rette for samhandling.

Campus Kristiansund bygges helt ute på kaikanten, på en fantastisk tomt som også er et kollektivknutepunkt. Midt i Kristiansund sentrum, og med kort vei til alle fasiliteter. Målet er at Campus skal bruke byen, og at byen skal bruke campus.

Campus Kristiansund er eit samarbeid mellom Høgskolen i Molde, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, Kristiansund kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune. Desse aktørane eig Høgskolesenteret i Kristiansund, som vil bli erstatta av CKSU.

Fylkeskommunen har prosjektansvaret, og Roland Mauseth er prosjektleiar. Prosjektet er organisert med ei styringsgruppe og ei prosjektgruppe:

Styringsgruppa har representantar frå dei fire eigarane og andre aktørar i politikk, næringsliv og forsking i Møre og Romsdal. Prosjektgruppa si viktigaste oppgåve er koordinering mellom alle aktørane i prosjektet.

Campus Kristiansund er eit samarbeid mellom Høgskolen i Molde, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, Kristiansund kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune. Desse aktørane eig Høgskolesenteret i Kristiansund, som vil bli erstatta av CKSU.

Fylkeskommunen har prosjektansvaret, og Roland Mauseth er prosjektleiar. Prosjektet er organisert med ei styringsgruppe og ei prosjektgruppe:

Styringsgruppa har representantar frå dei fire eigarane og andre aktørar i politikk, næringsliv og forsking i Møre og Romsdal. Prosjektgruppa si viktigaste oppgåve er koordinering mellom alle aktørane i prosjektet.

Campus Kristiansund er eit samarbeid mellom Høgskolen i Molde, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, Kristiansund kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune. Desse aktørane eig Høgskolesenteret i Kristiansund, som vil bli erstatta av CKSU.

Fylkeskommunen har prosjektansvaret, og Roland Mauseth er prosjektleiar. Prosjektet er organisert med ei styringsgruppe og ei prosjektgruppe:

Styringsgruppa har representantar frå dei fire eigarane og andre aktørar i politikk, næringsliv og forsking i Møre og Romsdal. Prosjektgruppa si viktigaste oppgåve er koordinering mellom alle aktørane i prosjektet.

Campus Kristiansund er eit samarbeid mellom Høgskolen i Molde, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, Kristiansund kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune. Desse aktørane eig Høgskolesenteret i Kristiansund, som vil bli erstatta av CKSU.

Fylkeskommunen har prosjektansvaret, og Roland Mauseth er prosjektleiar. Prosjektet er organisert med ei styringsgruppe og ei prosjektgruppe:

Styringsgruppa har representantar frå dei fire eigarane og andre aktørar i politikk, næringsliv og forsking i Møre og Romsdal. Prosjektgruppa si viktigaste oppgåve er koordinering mellom alle aktørane i prosjektet.

Fremdrift

Dette er en tekst

Fremdrift

Dette er en tekst

Fremdrift

Dette er en tekst

Fremdrift

Dette er en tekst

Om bygget

Dette er en test

Dette er en test

Dette er en tekst

Dette er en test

Hvem er med?

Dette er en ingress

Siste nytt om prosjektet

Denne skal vise aktuelle nyheter knyttet til prosjektet

Vi er Campus Kristiansund!

20 august 2019

Campuskonferansen 2019 viste at ein er komen mange steg nærare realisering av Campus Kristiansund i 2022. No byrjar arbeidet med å forme det første byggetrinnet

Campus Kristiansund og næringslivet

20 august 2019

Korleis kan Campus Kristiansund bli til nytte for næringslivet? Og kva kan næringslivet sjølv bidra med for å skape dei kompetansemiljøa som regionen ønskjer seg?